Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


Băile Vulcana - Puţurile de iod

În condiţiile de viaţă arătate mai înainte, la Vulcana întâmplări neobişnuite au dus la transformarea satului, pentru o perioadă care a durat o jumătate de secol, în staţiune balneară. Această schimbare a satului Vulcana, care a obligat pe locuitorii săi să devină băieşi, nu s-a făcut dintr-o dată, ci încetul cu încetul. Cum au reuşit vulcănenii să facă din micul lor sat de foşti clăcaşi, fără nici un alt mijloc, decât braţele şi mintea lor, o staţiune balneară, care timp de zeci de ani a reuşit să se menţină printre cunoscutele şi căutatele staţiuni balneare din ţară? Vom rezuma istoricul acestei transformări a satului Vulcana în staţiune balneară.

Se pare că primele semnalări ale existenţei izvoarelor de apa minerală de la Vulcana aparţin lui Anatol D. DEMIDOV, în lucrarea sa din 1837 referitoare la călătoria prin Rusia, Ungaria şi Ţările Române. E drept că la Vulcana existau câteva izvoare atermale cu miros de pucioasă, de altfel bună la gust şi care putea fi băută de oameni şi animale: unul din ele, la poalele pădurii mănăstirii, pe valea căreia îi şi zice "Pe vale la izvor", cam la un km de şosea; al doilea, mai puternic, foarte aproape de şosea, în punctul numit "Mocirlă", pentru că în jurul izvorului pământul era totdeauna muiat de apă. Aceste două izvoare sunt pe partea dreaptă a pârâului Vîlcana.

Băile Vulcana - Bulevardul Carol

În faţa acestora, pe partea cealaltă a pârâului, dintr-un deal numit Dealul Cornilor, pe Brăneasca, la vreo 500 m de firul apei, ia naştere un al treilea izvor. Acest izvor cu miros de sulf, numit "Puturosul", a fost exploatat înainte de primul război mondial de un oarecare Ovesa. De atunci, izvorul este cunoscut sub numele de "Izvorul Ovesa".
Băile Vulcana - Izvorul Oveza - Vedere generală

Dar nu prin apa sulfuroasă a acestor izvoare a devenit Vulcana staţiune balneară, ci printr-o altă apă minerală, concentrată , care conţine cantităţi mari de iod şi brom. Această perioadă de început a staţiunii balneare Vulcana, este descrisă în 1902 de Dr. G.T. ZISSU, medicul primar al judeţului Dâmboviţa. Sătenii din Vulcana au început să-şi transforme locuinţele: fac mici cabine pentru băi alături de camere, îşi construiesc căzi din lemn şi aduc de la Ialomiţa bolovani de piatră pentru încălzit. Instalaţiile pentru băi erau gata. Pentru asigurarea unei băi erau necesari 150 litri de apă.

Băile Vulcana - Băcănia D. B. Oproiu

Primul care a dat importanţă apelor minerale de la Vulcana şi le-a recomandat pentru băi a fost dr. Dimitrie IOVIŢIU, medicul oraşului şi spitalului Târgovişte. De altfel, dr. IOVIŢIU făcea parte şi el dintre proprietarii acestor izvoare, împreună cu dr. IRESCU, moştenitorii RĂTESCU, C. PETRESCU, I. GRIGORESCU şi N. RUCĂREANU.În 1885, dr. Alexandru SAABNER-TUDURI a făcut o expunere în revista "Spitalul" despre apele de la Vulcana. Erau cunoscute patru fântâni cu apă minerală iodurată. Citează rezultatele analizelor chimistului Bernath, expune rezultatul cercetării sale în privinţa apelor iodurate, până în acel an, insistând mai mult asupra puţurilor de la Vulcana, arătând că toate izvoarele au ape salifere iodurate şi debite abundente.

Apele sunt cercetate şi de dr. POPESCU-VÎLCANA, V. DUMITRESCU şi V. GRINDEANU. Izvorul Ovesa este analizat în 1910 de către dr. C.I. ISTRATI, unul dintre fondatorii şcolii româneşti de chimie, găsind o apă alcalină litinoasă cu mineralizare totală de 1,0594 g/litru.

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate