Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


Stratul de pământ ce acoperă valea şi dealurile Vulcanei este brun de pădure. Formarea acestui sol a fost favorizată atât de relief (dealuri cu înălţimi între 300 şi 600 de metri), precum şi de condiţiile de climă temperată, umedă. Dar acest sol nu are o structură uniformă pe toată întinderea comunei Vulcana. Prezintă variaţii importante de la un loc la altul la distanţe de numai câteva sute de metri.


Vegetaţia spontană a solului brun de pădure o formează pădurile mixte, mai puţin stejar, cât mai ales fag. Vegetaţia ierbacee este compusă din plante geofite şi graminee păioase, cu rădăcini fine şi dese. Pajiştile, vara, ne încântă prin bogăţia florilor-margarete, păpădie, sângele voinicului, cicoare, sunătoare,brânduşe, garofiţe şi panseluţe de câmp.


În ceea ce priveşte fauna acestei zone colinare, suntem siguri de existenţa iepurilor, vulpilor, dihorilor, jderilor, bursucilor, a veveriţelor roşii şi negre, rar căprioare, ţapi şi cerbi. Când se crapă de ziuă îşi fac auzită prezenţa privighetorile, rândunicile, vrăbiile, piţigoii, coţofenele, ciocănitoarele, mierlele.

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate