Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", ctitorită în anul 1654

Înglobat comunei Vulcana-Băi, străvechiul schit Bunea este un monument istoric cu arhitectură tipică vremii domniei lui Matei BASARAB, declarat relativ de curând mănăstire.

În actul de întemeiere a lui, zapisul de danie al moşnenilor din Brăneşti, stă scris că pe dealul Vîlcana, boierul Vâlcu din Orbeasca şi feciorii lui vor să zidească o "mănăstire". Într-o carte de întărire a lui Şerban Cantacuzino Voievod, din 1687, se spune însă, "schitul" de la Vîlcana, iar în hrisoavele domneşti de acordare de milă, începând cu cel din 1693, "mănăstioara" dar, mai departe predomină numele de schit. Ghenadie, egumen la Bunea şi Fusea, în jalba lui din 1792, vorbeşte chiar de "schitişoare".

În cartea de hotărnicie întocmită de Constantin BERINDEI în 1787, întâlnim prima dată, "sfântul schit al Vîlcănii, ce îi zice Bunea". De atunci găsim din ce în ce mai des numele de Bunea, alături de Vîlcana. În actele privind aplicarea legii agrare din 1864, se întâlneşte când "schitul", când "mănăstirea" Bunea. Localnicii spun însă de obicei, "Mănăstire", "Plaiul Mănăstirii", "Pădurea Mănăstirii", "La Mănăstire".

 

Biserica "Sfântul Mare Mucenic Pantelimon şi Sfânta Cuvioasa Maria Egipteanca" Schitul Bunea

Drumurile către schit, din vechime, sunt aceleaşi şi astăzi, potecile de pe plaiurile, care, plecând din patru părţi, urcă şi se strâng în vârful dealului Vulcana. Din satul Vulcana-Băi se poate ajunge pornind din parcul situat în partea de apus a satului, pe o potecă ce, după câteva ocolişuri dă în Plaiul Mănăstirii ce duce printr-o pădure de fag, până la vârf, unde se află biserica. Mergând domol, urcuşul nu ţine mai mult de o oră. Numai în două locuri: la "Vizuini" şi la "Buturuga Neagră", poteca suie mai greu.

Obştea mănăstirească:
   Vasile Coroieru "cuviosul Ciprian" - paraclisier
   Petru-Danut Saulea "Pantelimon"
   Petru Vlase "preacuviosul Zosima" - staret
   Corvin Chiran "cuviosul Caliopie" - bucătar
   Iosif Anton "preacuviosul Irineu" - preot slujitor
   Viorel Iurea "cuviosul Vichentie" - şofer
   Vasile Tomescu "frate" - econom
   Maria Nicolae "Macrina" - croitoreasă

Dar se poate merge la schitul Bunea plecând şi din satul Gura Vulcanei, pe o potecă tot aşa umblată ca şi prima. Acesta e drumul celor care urcau dinspre miazăzi şi aceştia nu erau şi nu sunt nici azi puţini. Sunt locuitorii din Brăneşti, din Vulcana-Pandele şi alte sate din jur. Se urcă pe la Piscul Tătarului şi se ţine poteca pe Plaiul Jidovului, care te scoate în vârf, la schit. Calea pe aici e ceva mai lungă, în schimb e mai uşoară.

Fie că urci pe o parte, fie pe cealaltă, dai de o poieniţă aşezată numaidecât sub vârful dealului, pe care străjuia până nu demult un uriaş stejar ce se vedea de pretutindeni, căruia locuitorii satelor din jur îi ziceau "Comănac". Oamenii îşi amintesc că, în tinereţe, sub acest copac nemaipomenit de mare, încât "mulţi inşi trebuiau să-şi înlănţuie braţele pentru a-l cuprinde", se afla o masă mare, rotundă, cioplită din piatră, pe picioare tari de stejar, iar de jur împrejur gropi săpate de cei care căutau "comori".

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate