Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


Şcoala din satul Vulcana-Băi poartă numele "Ion MAREŞ", învăţătorul provenit din cea mai bună şcoală normală din "Regat" în ultimii ani ai secolului XIX. Definitivat aici, chiar la începutul secolului XX, zeci de ani şi-a dat priceperea şi sufletul acestei instituţii pe care a dezvoltat-o cum s-a priceput mai bine. Astăzi, clădirea şcolii are 8 săli de clasă, un laborator de fizico-chimie, unul de biologie, cabinet de istorie-geografie, precum şi două terenuri de sport.

 

Şcoala "Ion Mareş", Str. Al. I. Cuza, nr.85Şcoala Vulcana de Sus, Str. Tudor Vladimirescu, nr.36

Sala de sport, Str. Vlad Ţepeş, nr.17-19
      Şcolile din comună funcţionează cu 8 învăţători şi 16 profesori. În localitate nu există copii neşcolarizaţi, iar dintre cei peste 350 de elevi, din cele două şcoli ale comunei, s-au ridicat vârfuri la olimpiade şi manifestări artistice.

Şcolile au biblioteci cu mii de volume şi sute de cititori.

În comună mai funcţionează şi două grădiniţe de copii, una la Vulcana-Băi cu trei grupe de copii, iar la Vulcana de Sus cu două grupe.

Grădiniţa de copii Vulcana-Băi, Str. Vlad Ţepeş, nr.2Grădiniţa de copii Vulcana de Sus, Str. Tudor Vladimirescu, nr.38

Din 1961, în Vulcana-Băi există un Cămin Cultural - "Ion MINULESCU" prevăzut cu sală de spectacole cu 250 de locuri, cabine pentru actori, bibliotecă, sală de lectură, cabină pentru operatori filme. Căminul Cultural "Ion Heliade RĂDULESCU" din satul Vulcana de Sus are o sală pentru 200 de locuri şi sală anexă pentru filme.

Căminul cultural "Ion Minulescu" Vulcana-Băi, Str. Vlad Ţepeş, nr.11Căminul cultural "Ion Heliade Rădulescu" Vulcana de Sus, Str. Mihai Eminescu, nr.26

Căminele Culturale desfăşoară activităţi permanente în colaborare cu unităţile de învăţământ şi biserică cu ocazia unor evenimente deosebite:

·         24 IANUARIE - ZIUA UNIRII;

·         1 MARTIE - ZIUA MĂRŢIŞORULUI;

·         8 MARTIE - ZIUA FEMEII;

·         29 IUNIE - SĂRBĂTOAREA COMUNEI;

·         1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI;

·         DE SFINTELE PAŞTI;

·         DE CRĂCIUN.

Ca activităţi cultural-educative, acum nu mai putem vorbi de balurile sau horele care aveau şi un rol social deoarece aici se puneau la cale căsătoriile dintre tinerii comunităţii.

În anul 2003, Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Centrul Naţional al Cinematografiei iniţiază proiectul cultural "CINEMATOGRAFUL LA SATE", proiect ce urmăreşte înfiinţarea cinematografelor săteşti, prin reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale, în vederea asigurării unui cadru instituţional eficient de educaţie şi culturalizare îndeosebi pentru tânăra generaţie.

Din judeţul Dâmboviţa a fost nominalizată ca beneficiară, în principal, a acestui proiect comuna Vulcana-Băi care primeşte un set complet de echipamente multimedia ce sunt utilizate pentru activităţi care se desfăşoară la sate, după cum urmează:

·         în cadrul acţiunilor, programelor şi proiectelor culturale care implică utilizarea de echipamente video, audio, calculatoare şi alte asemenea;

·         pentru proiecţii de film, casete video, DVD-uri;

·         la realizarea şi prezentarea de producţii şi produse multimedia;

·         pentru arhivarea imaginilor reprezentative din cadrul desfăşurării unor echipamente culturale.

Biblioteca publică comunală "Grigore ALEXANDRESCU" de la nivelul comunei Vulcana-Băi continuă tradiţia bibliotecii Asociaţiei culturale "Grigore ALEXANDRESCU" înfiinţată în anul 1934, care, din anul 1938 s-a transformat în cămin cultural. Sediul bibliotecii este în localul Căminului Cultural "Ion MINULESCU" Vulcana-Băi. Biblioteca este instituţie non-profit, finanţată de la bugetul local, iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct în bugetul instituţiei tutelare. Aceasta are în componenţa sa personal de specialitate - un bibliotecar. Numărul documentelor de bibliotecă este de 7.123. Creşterea anuală a colecţiei Bibliotecii publice comunale "Grigore ALEXANDRESCU" este de aproximativ 150 de documente specifice.

Grupul "JUNII VALAHI" din structura Căminului Cultural "Ion MINULESCU" este constituit din elevi ai claselor V-VIII de la unităţile de învăţământ de la nivelul comunei Vulcana-Băi. Pregătirea programelor ce urmează a fi susţinute de Grupul "JUNII VALAHI" se asigură de către coregraful Dan ŞETREANU. În acest fel, "JUNII VALAHI" răspunde afirmativ anual invitaţiilor comunelor: Bezdead, Bucşani, Dragomireşti, Ocniţa, Runcu, Voineşti, Vulcana-Pandele la sărbătorile comunelor sau concursuri unde au obţinut , pe lângă certificate de participare, şi premii la secţiunea dansuri populare, recitare poezie, solist instrumentist şi vocal.

    Grupul vocal "MLĂDIŢE VULCĂNENE" din structura Căminului Cultural "Ion MINULESCU" este constituit din preşcolari de la grupele pregătitoare pentru şcoală şi elevi ai claselor I-IV de la unităţile de învăţământ de la nivelul comunei Vulcana-Băi, într-un total de 24 membri, structurat dintr-un număr egal de băieţi şi fete. Pregătirea programelor Grupului vocal "MLĂDIŢE VULCĂNENE" se asigură de către preoţii parohi de la nivelul comunei Vulcana-Băi. Grupul vocal, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, colindă şi urează bun venit noului an la instituţiile din comună şi din judeţ. În decembrie 2001 a cântat pe scena SĂLII RADIO - Bucureşti în cadrul emisiunii difuzate de postul de radio "ANTENA SATELOR", alături de artişti consacraţi.

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate