Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


Băile Vulcana - Primăria, Poșta și Banca

Pentru locuitorii din Vulcana-Băi, curentul electric a devenit cunoscut în 1925, când Ministerul Industriei și Comerțului, Direcția energiei, comunică: în baza jurnalului nr.34 al Consiliului Superior al Energiei din 30 iulie același an s-a aprobat acordarea concesiunii pentru instalarea și exploatarea unei uzine termoelectrice de 26 H.P. în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița. Această mică uzină era construită de Socitatea Cooperatistă "Sănătatea", pe proprietatea ei, iar curentul avea în primul rând destinația de a servi la scosul apei din puțuri, înlocuind caii. Această operațiune se făcea ziua, iar seara curentul electric servea la iluminatul statiunii.

Placă aniversară - 75 ani de la fondarea Cooperativei de Consum Vulcana-Băi

În 1954 s-a instalat rețeaua de inaltă tensiune, care realiza legătura comunei Vulcana-Băi cu rețeaua națională de curent alternativ, din care se primea energie electrică suficientă pentru electrificarea integrală a comunei.

În următorii ani, 1968-1974 s-au electrificat în întregime și satele Vulcana de Sus și Nicolăești. Lungimea totală a rețelei de joasă tensiune este de 26 km cu 5 posturi de transformatoare. Menționăm și existența a 4 km de rețea medie tensiune.

Oficiul poștal care altădată funcționa la Vulcana-Băi numai pe timpul sezonului balnear, între 1 iunie - 30 august cu oameni detașați în acest scop, astăzi funcționează permanent, asigurându-se distribuția poștei locuitorilor comunei. În 1972 a fost dată în folosință centrala telefonică cu 100 de numere, iar în prezent funcționează o modernă centrală telefonică digitală cu peste 300 de numere.

Postul de poliție din Vulcana-Băi - Str. Vlad Țepeș, nr.9

Postul de Poliție al Comunei Vulcana-Băi, încadrat cu doi agenți de poliție, funcționează într-un local corespunzător, situat în centrul satului de reședință.

În perioada 1974 - 1976 a fost construit localul pentru Dispensarul Comunal cu o suprafață de 200 m.p., prevazut cu spații pentru cabinete medicale, stomatologie și spații de locuit pentru medici. Fiind suficiente spații și chiar un excedent în afară de activitatea medicală și stomatologică în cladire funcționa și Oficiul Poștal, centrală telefonică, precum și Dispensarul veterinar.

Punctul sanitar Vulcana de Sus, Str. Mihai Viteazu, nr.2

Mai târziu (1978 - 1981), a fost construit localul etajat din satul Vulcana de Sus, unde funcționează la parter punctul sanitar veterinar, iar la etaj punctul uman.

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate