Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


Monumentul eroilor din Vulcana-Băi, Str. Vlad Țepeș, nr.6

În 1999, la Vulcana-Băi a luat ființă Asociația comunală "Cultul Eroilor", o organizație non profit, apolitică, constituită pe baza liberei adeziuni, din persoane care doresc să cultive dragostea față de patrie, dar și să ocrotească monumentele eroilor și operele comemorative ale razoiului.

Pe lângă scopul educativ (de cultivare în rândul tinerei generații a sentimentului patriotic, care, așa cum se constată, este pe cale de dispariție), asociația și-a propus realizarea câte unui monument în ambele sate ale localității, închinate celor ce și-au jertfit viața pentru apărarea gliei strămoșești.

Vulcana-Băi este nu numai un plai pitoresc al județului Dâmbovița ci și un plai născător de eroi ai neamului. Căci fii comunei s-au jertfit pentru Independența, Eliberarea și Reîntregirea vetrei sacre a românilor. În memoria acestora, să aprindem candela recunoștiinței iar pe mormintele lor, să depunem floarea prețuirii lor în eternitate.

Continuând interesul înaintașilor pentru eroii neamului, CONSILIUL LOCAL, PRIMARIA ȘI ASOCIAȚIA COMUNALĂ "CULTUL EROILOR" au inițiat, la acest sfârșit de mileniu edificarea monumentelor în satele Vulcana-Băi și Vulcana de Sus, cu contribuția bănească a localnicilor, a celor ce nu au uitat de unde sunt cât și a celor ce au simțit că, cinstind eroii, se cinstesc pe sine.

Monumentul eroilor din Vulcana de Sus, Str. Mihai Eminescu, nr.18A

Eroii sunt și vor fi totdeauna efigia nestemată și binecuvântată a națiunii, a istoriei de veacuri a unui popor. Cinstirea numelui și memoriei lor trece din datorie în nobila onoare cu fiecare generație, cu fiecare trăitor.

Durata și trăinicia unei colectivități, a unei localități, se caută a fi măsurată și prin felul în care vrednica rememorare și cinstire a trecutului stau chezășie trainică faptelor prezentului și le prefigurează pe cele viitoare.

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate