Contactați-ne | Hartă site | Prima paginăCurs valutar

La data
Sursa: www.bnr.ro

Data și ora


JURIST Marin ANTONESCU - PREFECTUL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA, a sprijinit realizarea acestui edificiu emblematic pentru administraţia publică locală, primul de acest fel construit în judeţul Dâmboviţa, după Revoluţia din Decembrie 1989.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 28 decembrie 1994)

Vezi diploma

ECONOMIST Viorel-Dan FIRICĂ - DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA, a sprijinit realizarea acestui edificiu emblematic pentru administraţia publică locală, primul de acest fel construit în judeţul Dâmboviţa, după Revoluţia din Decembrie 1989.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 28 decembrie 1994)

Vezi diploma

INGINER Marius MIHĂLĂCHIOIU - PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA,  a sprijinit realizarea acestui edificiu emblematic pentru administraţia publică locală, primul de acest fel construit în judeţul Dâmboviţa, după Revoluţia din Decembrie 1989.

       (Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 28 decembrie 1994)

Vezi diploma

PROF. UNIV. DR. Alexandru OLTEANU - vicepreşedinte al BĂNCII DACIA FELIX S.A. Cluj-Napoca. A sprijinit realizarea acestui edificiu emblematic pentru administraţia publică locală, primul de acest fel construit în judeţul Dâmboviţa, după Revoluţia din Decembrie 1989.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 28 decembrie 1994)

Vezi diploma

DR. Ion POPESCU - director general al CENTRULUI INTERNAŢIONAL ECUMENIC. A sprijinit realizarea acestui edificiu emblematic pentru administraţia publică locală, primul de acest fel construit în judeţul Dâmboviţa, după Revoluţia din Decembrie 1989.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 28 decembrie 1994)

Vezi diploma

COLONEL Ion STOICA - fiu al comunei şi directorul SERVICIULUI DE INFORMAŢII AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA. A sprijinit realizarea acestui edificiu emblematic pentru administraţia publică locală, primul de acest fel construit în judeţul Dâmboviţa, după Revoluţia din Decembrie 1989.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 28 decembrie 1994)

Vezi diploma

ASISTENT MEDICAL Corneliu BADEA (1937-1988), fiu al comunei, care a slujit actul medical cu dăruire timp de aproape 30 de ani, acordând primul ajutor şi salvând multe vieţi. A fost un real sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale în acţiunile întreprinse de acestea, bucurându-se de mare admiraţie şi consideraţie din partea semenilor săi.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 28 februarie 1995)

Vezi diploma

PREOTUL PAROH Nestor DUMITRĂCHESCU (1898-1975), propovăduitor şi păstrător al credinţei creştin-ortodoxe timp de peste 50 de ani. A slujit cu dăruire şi abnegaţie interesele comunităţii locale, în domenii de importanţă majoră, cum ar fi: învăţământul, cultura, sănătatea, fiind şi primar al comunei, om cu deosebită autoritate faţă de semenii săi.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 28 februarie 1995)

Vezi diploma

PROFESORUL Virgiliu MAREŞ (1909-1970), fiu al comunei, profesor, timp de 36 de ani, şi director al Şcolii Vulcana-Băi.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 28 februarie 1995)

Vezi diploma

Gabriel MILEA, PRIMAR al comunei Vulcana-Băi, în perioada 1959-1982, care a slujit interesele colectivităţii locale cu dăruire şi deosebită conduită în rândul semenilor săi.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.53 din 29 august 1997)

Vezi diploma

PROF. UNIV. DR. Costin MURGESCU (1919-1989), personalitate marcantă a învăţământului românesc. A avut un rol important în dezvoltarea comunei, cu precădere la aducerea acesteia, pentru prima oară, pe marea scenă publică a ţării prin intermediul Radioteleviziunii Române, promovând şi susţinând organizarea SĂRBĂTORII FIILOR SATULUI din 22 iunie 1969.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.63 din 25 octombrie 1999)

Vezi diploma

PREACUCERNICUL PĂRINTE Vasile MILEA, preot stavrofor al Bisericii "Sfânta Treime" - Vulcana de Sus, păstrător şi propovăduitor al credinţei creştin-ortodoxe. A avut un rol benefic pentru edificarea Sfântului Locaş între anii 1976 şi 1981 şi a menţinut un dialog în spiritul bunei colaborări între Biserică şi administraţia publică locală, atât în calitatea sa de preot paroh între anii 1966 şi 1999 cât şi de consilier local între anii 1992 şi 2000.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 13 mai 2003)

Vezi diploma

PREACUVIOSUL ZOSIMA VLASE, stareţul Mănăstirii "BUNEA" Vulcana-Băi, păstrător şi propovăduitor al credinţei creştin-ortodoxe. A contribuit la edificarea Sfântului Locaş între anii 1998-2001.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 19 februarie 2004)

Vezi diploma

Ecaterina MURGESCU-OPROIU - critic de artă, personalitate marcantă a culturii româneşti care a adus comuna Vulcana-Băi pentru prima oară pe marea scenă publică a ţării prin intermediul Radioteleviziunii Române. A promovat şi a susţinut organizarea SĂRBĂTORII FIILOR SATULUI din 22 iunie 1969.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 25 martie 2004)

Vezi diploma

ARHITECT Ileana TUREANU - secretar de stat în cadrul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI. A depus eforturi susţinute în promovarea investiţiilor majore ce privesc dezvoltarea economico-socială a comunei: sala de sport pentru 50 de locuri, aducţiunea de apă potabilă şi drumul de legătură între satele Vulcana de Sus şi Pietrari.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 25 martie 2004)

Vezi diploma

INGINER Emil SAVU. A contribuit în vederea asfaltării străzii Ştefan cel Mare şi construirii podului ce asigură legătura cu strada asistent Corneliu Badea. În anul 1970 a atribuit numele comunei natale unei nave fluviale de pasageri de 80 de locuri şi în anul 1980, unui mineralier de 85.000 tdw.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 25 martie 2004)

Vezi diploma

DOCTORUL Dinu MAREŞ. Împreună cu tatăl său, regretatul doctor Gheorghe I.MAREŞ a contribuit în vederea întocmirii monografiei "Vulcana Băi şi Schitu Bunea" - editată în 1976. A actualizat-o şi a rescris-o în anul aniversar 2004, sub denumirea "Vulcana-Băi...400...".

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 25 martie 2004)

Vezi diploma

DOCTORUL Gheorghe I. MAREŞ (1906-1982) - om cu aleasă cultură care împreună cu fiul său, doctorul Dinu MAREŞ a contribuit în vederea întocmirii monografiei "Vulcana Băi şi Schitu Bunea" - editată în 1976, fără de care Vulcana-Băi nu s-ar fi putut identifica în timp.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 25 martie 2004)

Vezi diploma

ÎNVĂŢĂTORUL Ion G.MAREŞ (1881-1956) - adevărat misionar cu mare grijă de îmbunătăţirea stării morale şi materiale a consătenilor săi. A slujit învăţământul românesc vreme de peste 40 de ani. A înfiinţat şi condus Banca populară "Armaş BUNEA", Cooperativa de Consum "Mihai Viteazul" şi Societatea cooperativă pentru exploatarea apelor minerale "SĂNĂTATEA."

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.134din 25 martie 2004)

Vezi diploma

INGINER Mircea MĂGUREANU - administrator unic al Societăţii Comerciale "NOVUS" S.R.L. Constanţa. A sprijinit realizarea unor lucrări publice, cum ar fi: împrejmuirile la sediul Primăriei, la Şcoala Vulcana de Sus, precum şi editarea monografiei "VULCANA-BĂI...400...". A sprijinit organizarea manifestărilor de ZIUA COMUNEI VULCANA-BĂI - 29 iunie.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 22 aprilie 2004)

Vezi diplomaPROFESOARA Minodora PLATCO, fiică a comunei şi dascăl de prestigiu al şcolii dâmboviţene timp de peste 40 de ani. A sprijinit, începând cu anul 1998, organizarea ZILEI COMUNEI VULCANA-BĂI.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 23 iunie  2004)

Vezi diploma


Mircea SIMION, primarul oraşului Pucioasa, a sprijinit realizarea investiţiei „ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR VULCANA-BĂI, NICOLAEŞTI ŞI VULCANA DE SUS”, între anii 2004 şi 2006, prin acordarea, în anul 2001, a avizului de furnizare a debitului necesar din Gospodăria de apă a oraşului Pucioasa.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 26 aprilie 2006)

Vezi diploma

Inginer Gheorghe ANA, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a sprijinit realizarea investiţiei „ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR VULCANA-BĂI, NICOLAEŞTI ŞI VULCANA DE SUS”, în anii 2004-2006, precum şi edificării sediului Primăriei Comunei Vulcana-Băi, în anul 1994, din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 26 aprilie 2006)

Vezi diploma

Lector universitar Florin-Aurelian POPESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a promovat investiţii majore care privesc dezvoltarea economico-socială a comunei Vulcana-Băi, începând cu anul 2004.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 28 iulie 2009)

Vezi diploma

Consul Ion GHIȚĂ, a acordat sprijin material şi moral celor trei copii ai preotului paroh Florin SăVULESCU, Iustin-Florin (n. 20.09.1989), Roxana-Valeria (n. 22.05.1983) şi George (n. 23.04.1982), lipsiţi de ocrotirea părintească, începând cu data decesului acestuia, 6 august 2004, sprijin asumat voluntar împreună cu soţia sa, Mariana GHIȚĂ, constituind, la nivelul colectivităţii locale, un exemplu elocvent şi fără precedent de dăruire sufletească în afara vreunui raport de rudenie cu familia decedatului.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 28 iulie 2009)

Vezi diploma

Emilian DOBRESCU, ministrul Comerţului interior, în Guvernul României, în perioada 1990-1991, fiu al comunei Vulcana-Băi, pentru înalta contribuţie profesională şi morală dovedită în exercitarea demnităţilor, pentru dăruirea şi responsabilitatea faţă de viitorul comunei Vulcana-Băi.

(Titlu conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 23 noiembrie 2010)

Vezi diploma

[ Prezentare | Organizare | Hotărârile consiliului local | Relații cu cetățeanul | Nume | Date geologice | Solul, clima și vegetația | Populația | Cadrul istoric | Învățământ | Centrul Internațional Ecumenic | Schitul Bunea | Viața culturală | Instituții publice | Cetățeni de onoare | Organizații în comună | Cultul Eroilor | Evenimente | Stațiune balneară | Repere turistice și căi de comunicație | Imprejurimi ]
© 2003 Primaria Comunei Vulcana-Bai/Crios-Prod Srl Targoviste. Toate drepturile rezervate