Alte documente

Nume fişier Tip Mărime
1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna-constrasemna-aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris <Dosar> <Dosar>
2. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ <Dosar> <Dosar>
3. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public ce urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale <Dosar> <Dosar>
4. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative , cu caracter normativ <Dosar> <Dosar>
5. Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică <Dosar> <Dosar>
6. Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative <Dosar> <Dosar>
7. Publicarea declarațiilor de căsătorie <Dosar> <Dosar>
8. Publicarea altor documente neprevăzute, care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică <Dosar> <Dosar>
9. Publicarea altor documente neprevăzute a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară <Dosar> <Dosar>