header

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE

ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI

 

I.  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, A INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR PUBLICE, A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE INTERES LOCAL, COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ PE PLAN INTERN ŞI EXTERN – 3 membri, în următoarea componenţă:

 1. Nadia-Alina DUMITRESCU – președinte;
 2. Emil BURTOIU -secretar;
 3. Victor BĂLAȘA – membru.

 

              II.  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI – 3 membri, în următoarea componenţă:

 1. Mihail D. GHEORGHE – președinte;
 2. Nicoleta C. ILIE – secretar;
 3. Gheorghe G. DOBRESCU – membru.

 

               III.  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI – 3 membri;, în următoarea componenţă:

 1. Dumitru D. ENESCU – președinte;
 2. Tudor T. ILIE – secretar;
 3. Mircea-Nicolae IANCU – membru.

 

                IV.  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU GESTIONAREA SERVICIILOR FURNIZATE CĂTRE CETĂŢENI– 3 membri, în următoarea componenţă:

 1. Maria M. IONIȚĂ – președinte;
 2. Maria-Antoanela G. SARU – secretar;
 3. Mihail V. BÎRLOG- membru.